ستاد بحران شهرستان دهگلان،
مسیر دهگلان-حسین آباد تا اطلاع ثانوی مسدود شد ۱۹ دی ۱۴۰۰
ستاد مدیریت بحران شهرستان دهگلان:

مسیر دهگلان-حسین آباد تا اطلاع ثانوی مسدود شد

با تدابیر فرماندار محترم شهرستان دهگلان و ستاد مدیریت بحران شهرستان، مسیر دهگلان -حسین آباد به دنبال حادثه تریلی حامل مازوت، این مسیر جهت ایمنی رانندگان و سرنشینان خودروهای عبوری تا اطلاع ثانوی مسدود شد.