سخنگوی فراکسیون
بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی رفاه در جلسه شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی رفاه در جلسه شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفت: اولین جلسه شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی در مجلس یازدهم، در دوره دوم خودش، به منظور بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی و با حضور قالیباف، رئیس فراکسیون تشکیل و مقرر شد به منظور بررسی جزئیات برنامه‌های وزیر پیشنهادی این نشست تداوم داشته باشد.