سد آزاد،
هزینه ۱۵۰۰میلیارد تومانی انتقال آب از سد آزاد ۰۸ دی ۱۴۰۰
پروژه انتقال آب از سد آزاد 1500 میلیارد تومان نیاز دارد

هزینه ۱۵۰۰میلیارد تومانی انتقال آب از سد آزاد

مدیر اجرایی پروژه سامانه انتقال آب از سد آزاد و ژاوه سنندج گفت: پروژه انتقال آب از سد آزاد یک‌هزار و 500 میلیارد تومان نیاز دارد ضمن اینکه یک تصفیه‌خانه هم در کنار این خط انتقال در حال طراحی است.