سد سیازاخ دیواندره،
کشاورزان تمهیدات لازم را در اراضی خود جهت پیشگیری از بروز حوادث احتمالی ناشی از افزایش، ۵ برابری حجم سد سیازاخ  را به عمل آورند ۲۵ فروردین ۱۴۰۱
هشدار مدیریت منابع آب منطقه کردستان،

کشاورزان تمهیدات لازم را در اراضی خود جهت پیشگیری از بروز حوادث احتمالی ناشی از افزایش، ۵ برابری حجم سد سیازاخ را به عمل آورند

مدیرعمال شرکت آب منطقه‌ای کردستان گفت: سید سیازاخ دیواندره در حال حاضر حدود 22 میلیون مترمکعب حجم ذخیره آب دارد که همین عدد در مدت مشابه سال گذشته 4.6 میلیون مترمکعب بود.