سد معبر
۴۵۰ مخزن زباله در مناطق مختلف آبادان نصب شد ۱۵ دی ۱۴۰۰

۴۵۰ مخزن زباله در مناطق مختلف آبادان نصب شد

شهردار آبادان از تهیه ۴۵۰ مخزن زباله طی ۲ مرحله خبر داد و گفـت: ۱۴۰ مخزن در منطقه یک شهری، ۱۲۰ مخزن در ناحیه ویژه آبادان، ۹۰ مخزن در منطقه ۲ و ۹۰ مخزن نیز در منطقه سه شهری آبادان نصب شد.