سردار شهید سلیمانی
افتتاح۲ کارخانه در مجتمع گوگردی سردار شهید سلیمانی با حضور آیت‌الله رئیسی ۱۱ فروردین ۱۴۰۱

افتتاح۲ کارخانه در مجتمع گوگردی سردار شهید سلیمانی با حضور آیت‌الله رئیسی

با هدف کاهش خام‌فروشی گوگرد دو کارخانه در مجتمع گوگردی سردار شهید سلیمانی سرخس با حضور آیت الله رئیسی افتتاح شد.