سردار محمد،
تقویت دانشگاه فرهنگیان در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
دبیر شورای عالی مناطق آزاد:

تقویت دانشگاه فرهنگیان در مناطق آزاد تجاری-صنعتی

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد با تاکید بر اینکه باید در کنار توسعه اقتصادی به وضعیت اجتماعی و اقتصادی منطقه توجه شود و همزمان پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی را درکنار فعالیت اقتصادی داشته باشیم گفت: با مشکلات عدیده آموزشی برای فرزندانمان در مناطق آزاد مواجهیم که در صدد کاهش مشکلات با همکاری وزارت آموزش و پرورش هستیم.