سردخانه مخفی،
کشف ۳ تن گوشت مرغ در یک کارگاه جوشکاری در سنندج ۲۱ دی ۱۴۰۰
مدیرکل دامپزشکی کردستان

کشف ۳ تن گوشت مرغ در یک کارگاه جوشکاری در سنندج

مدیر کل دامپزشکی استان کردستان در مورخه 21 دی 1400 از کشف یک سردخانه مخفی غیر مجاز نگهداری فرآورده های خام دامی در کارگاه جوشکاری در سنندج در اواخر شب گذشته خبر داد.