سرپرست آب و فاضلاب کردستان،
از شورای شهر دلبران انتظار داریم دریافت اعتبار ساماندهی فاضلاب شهری از محل اعتبارات استانی را از فرمانداری شهرستان قروه پیگیری نمایند. ۳۰ فروردین ۱۴۰۱
سرپرست اداره کل آب وفاضلاب کردستان:

از شورای شهر دلبران انتظار داریم دریافت اعتبار ساماندهی فاضلاب شهری از محل اعتبارات استانی را از فرمانداری شهرستان قروه پیگیری نمایند.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب کردستان گفت: ساماندهی فاضلاب روستاها و 18 شهر فاقد تأسیسات فاضلاب استان اواخر سال گذشته در سفر وزیر نیرو به استان تصویب شد که اجرایی خواهد شد.