سرپرست شهرداری
سرپرست شهرداری اهواز خبر داد: طرح فراگیر مردمی در شهر اهواز برگزار می شود ۰۱ شهریور ۱۴۰۰

سرپرست شهرداری اهواز خبر داد: طرح فراگیر مردمی در شهر اهواز برگزار می شود

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی شهرداری اهواز با حضور عالی پور سرپرست شهرداری اهواز و مدیران شهرداری با موضوع بررسی طرح فراگیر مردمی برگزار شد.