سفر قالیباف به خوزستان
تصمیم های نظارت میدانی خوزستان در پرتال مجلس قرار گرفته و از تهران پیگیری می شود 21 مهر 1399
رئیس مجلس شورای اسلامی:

تصمیم های نظارت میدانی خوزستان در پرتال مجلس قرار گرفته و از تهران پیگیری می شود

قالیباف در بدو ورود به چابهار، با اشاره به نظارت میدانی از استان خوزستان که ماه گذشته انجام شد تاکید کرد که تصمیم های این سفر در پورتال مجلس قرار دارد و از تهران پیگیری می شود.