سقف
برای مهریه سقف تعیین می‌شود 16 آبان 1400
عضو کمیسیون حقوقی مجلس:

برای مهریه سقف تعیین می‌شود

عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین میزان مبحث مهریه ورود کرده است.