سهامدار
مسائل و مشکلات جمعی از تولیدکنندگان و صنعتگران خوزستان در دیدار با رئیس قوه قضاییه مطرح شد ۰۸ آبان ۱۴۰۰

مسائل و مشکلات جمعی از تولیدکنندگان و صنعتگران خوزستان در دیدار با رئیس قوه قضاییه مطرح شد

نادر جعفر یوسفی مدیر عامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران در این نشست گفت: با عنایت به اینکه بیش از ۶۰ درصد ظرفیت اسمی واحدهای نوردی کشور بی استفاده بوده و این واحدها جهت رفع موانع تولید و حضور در بازارهای بین المللی به حمایت همه جانبه سازمانها و نهادهای دولتی نیاز دارند.