سپهر
یک خوزستانی مشاور گروه مالی سرمایه گذاری سپهر صادرات ایران شد ۰۹ آبان ۱۴۰۰

یک خوزستانی مشاور گروه مالی سرمایه گذاری سپهر صادرات ایران شد

بابک طهماسبی، روزنامه نگار خوزستانی به عنوان مشاور رسانه ای شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات ایران منصوب شد.