سیاسی،
کردها انتظار دارند عیار دولت سیزدهم را بسنجند ۰۶ بهمن ۱۴۰۰
دکتر فرشادان نماینده مردم سنندج،دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی؛

کردها انتظار دارند عیار دولت سیزدهم را بسنجند

نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران خطاب به رئیس جمهور، گفت: کردها انتظار دارند عیار دولت سیزدهم را لمس کنند؛ مطرح کردن مولفه های جدید کردها را به سوی انتخاب شما کشاند بنابراین کردها انتظار ندارند خارج از دایره نگاه دولت شما قرار گیرند.