سیدرضا فاطمی امین
توزیع امکانات تولیدی در کشور نامتعادل است ۲۶ اسفند ۱۴۰۰
وزیر صنعت، معدن و تجارت:

توزیع امکانات تولیدی در کشور نامتعادل است

وزیر صنعت، معدن و تجارت از چند طرح صنعتی در شهرستان دزفول بازدید کرد.

مقصران اصلی معضلات خودروسازی در کشور چه کسانی هستند؟ ۰۶ بهمن ۱۴۰۰

مقصران اصلی معضلات خودروسازی در کشور چه کسانی هستند؟

پس از انتقادات تند و تیز پلیس راهور،حالا مجلس، قوه قضاییه و وزارت صمت هم به بی کیفیت بودن خودروها معترض شده اند. وزیر صنعت 70 درصد مشکل را متوجه قطعه سازان می داند اما آن ها معتقدند سفارش خودروسازان همین چیزی است که تحویلشان می شود.