سیدمحمدرضا میرتاج الدینی
بررسی لایحه اصلاح تامین منابع مالی مواد اولیه قیر و کاهش حقوق گمرکی در کمیسیون برنامه و بودجه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

بررسی لایحه اصلاح تامین منابع مالی مواد اولیه قیر و کاهش حقوق گمرکی در کمیسیون برنامه و بودجه

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با توجه به رد دوفوریت لایحه اصلاح تامین منابع مالی مواد اولیه قیر و کاهش حقوق گمرکی در صحن علنی، هیئت رئیسه مجلس این لایحه را برای بررسی به صورت عادی به کمیسیون برنامه ارسال کرده است.

جزئیات یارانه نقدی، معیشتی تشریح شد ۲۰ بهمن ۱۴۰۰

جزئیات یارانه نقدی، معیشتی تشریح شد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به تصویب تبصره ۱۴ لایحه بودجه، جزئیات یارانه نقدی، معیشتی و یارانه گندم و کالاهای اساسی را در بودجه ۱۴۰۱ تشریح کرد.