سیدکریم‌حسینی
ضعف مدیریتی از عوامل محقق نشدن شعار سال‌ است ۱۲ آذر ۱۴۰۱

ضعف مدیریتی از عوامل محقق نشدن شعار سال‌ است

خوزستان - نماینده اهواز در مجلس با تاکید بر اینکه زمانی برای بخشش مدیران ناکارآمد وجود ندارد، گفت: هم در سطح وزارتخانه‌ها و هم در سطح استان‌ها و تا کمترین رده باید این ارزیابی از مدیران و برنامه‌های آن‌ها انجام شود و چنانچه سهل انگاری صورت گرفته شده و اقداماتی که باید انجام می‌گرفته، اما نشده، باید برخورد لازم انجام شود.