سیدکریم حسینی
رئیس مجمع نمایندگان خوزستان انتخاب شد 09 تیر 1400

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان انتخاب شد

عبداله ایزد پناه نماینده مردم ایذه و باغملک با رای اکثریت نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان رییس مجمع نمایندگان استان انتخاب شد.