سید رضا فاطمی امین
بعد از سالها علت پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی کشف شد ۰۶ بهمن ۱۴۰۰

بعد از سالها علت پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی کشف شد

وزیر صمت درباره کیفیت خودروسازی مدعی شد پایین بودن کیفیت خودروها به عواملی مانند قطعه‌سازی و مونتاژ مربوط می‌شود.