سید فرید موسوی
حمایت بانک ملی به پیشرفت گروه ملی صنعتی فولاد ایران همچون گذشته کمک می کند 03 آذر 1400

حمایت بانک ملی به پیشرفت گروه ملی صنعتی فولاد ایران همچون گذشته کمک می کند

مدیرعامل شرکت گروه ملی گفت: حمایت بانک ملی همچون گذشته به رشد و توسعه این شرکت قدیمی کمک می کند.