سید لفته احمدنژاد
نمایندگان ناظر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها انتخاب شدند ۲۷ مهر ۱۳۹۹

نمایندگان ناظر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها انتخاب شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ناظران در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها وعضو هیأت نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار انتخاب کردند.