سیستم های الکترونیکی
چرا دولت لایحه انتخابات را از مجلس پس گرفت ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

چرا دولت لایحه انتخابات را از مجلس پس گرفت

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها علت پس گرفتن لایحه انتخابات از سوی دولت را توضیح داد.