شبکه ملی اطلاعات
پیش بینی ۱۰ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال آینده ۲۱ دی ۱۴۰۰

پیش بینی ۱۰ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال آینده

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجلس می‌گوید براساس لایحه بودجه وزارت ارتباطات مجاز است از طریق مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های مازاد منقول و غیرمنقول خود و دستگاه‌های تابعه، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه شبکه ملی اطلاعات اختصاص دهد.

۰۶ دی ۱۴۰۰
زارع پور: ۴۰۰۰ روستای کشور فاقد هرگونه شبکه‌ی ارتباطی و ۳۶۰۰ روستا هم دارای ارتباطات بی‌کیفیت است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: تصورم این بود که بر اساس گزارش‌های موجود حدود ۴ هزار روستا از میان بیش از ۴۰ هزار روستا هنوز فاقد ارتباط هستند یا ارتباط بی‌کیفیت دارند اما با بررسی دقیق‌تر روشن شد که حدود ۷۶۰۰ روستا هستند.