شرکتهای تولیدی
کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد

مالیات عملکرد اشخاص حقوقی و تولیدی در سال 1400 از 25 درصد به 20 درصد کاهش یافت.