شرکت های تولید کننده
هشدار سازمان حمایت درباره پیش فروش خودروهای وارداتی در فضای مجازی ۱۹ اسفند ۱۴۰۰

هشدار سازمان حمایت درباره پیش فروش خودروهای وارداتی در فضای مجازی

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرد: مردم به وجاهت قانونی اطلاعیه های فروش خودرو در فضای مجازی توجه کنند