شرکت هواپیمایی
ایران ایر آماده برقراری پرواز برای خروج ایرانیان از اوکراین است ۰۵ اسفند ۱۴۰۰

ایران ایر آماده برقراری پرواز برای خروج ایرانیان از اوکراین است

مدیرکل روابط عمومی ایران ایر از آمادگی این شرکت هواپیمایی برای برقراری پروازی برای انتقال ایرانیان از اوکراین در صورت صدور مجوز سازمان هواپیمایی خبر داد.