شمش فولادی
تحقق جهش تولید در گروه ملی صنعتی فولاد ایران 02 فروردین 1400

تحقق جهش تولید در گروه ملی صنعتی فولاد ایران

طی مصاحبه ای با معاون فنی و بهره برداری آقای مهندس خطیبی کسب رکورد تولید سال ۹۹ را پس از ۴ سال ۴۷۲۰۴۷ تن بیان نمود.

ثبت رکوردی جدید در گروه ملی صنعتی فولاد ایران 02 فروردین 1400

ثبت رکوردی جدید در گروه ملی صنعتی فولاد ایران

پس از چهار سال رکوردی جدید در زمینه تولید محصولات شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثبت شد.