شهباز حسن پور بیگلری
تذکر نمایندگان به مسئولان اجرایی درباره اطلاع رسانی شفاف برای واردات خودرو ۰۱ تیر ۱۴۰۱

تذکر نمایندگان به مسئولان اجرایی درباره اطلاع رسانی شفاف برای واردات خودرو

عضو هیئت رئیسه مجلس تذکر نماینده سیرجان به رئیس جمهور مبنی بر لزوم اطلاع رسانی شفاف به مردم درباره واردات خودرو و تذکر به وزیر اقتصاد مبنی بر ضرورت تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت را قرائت کرد.