شهدای فولاد
باخت بزرگ خانگی فولاد با مدیرعامل پرسپولیسی! ۳۰ مهر ۱۴۰۰

باخت بزرگ خانگی فولاد با مدیرعامل پرسپولیسی!

فولاد خوزستان در ۲۵ بازی که در خانه برگزار کرد در برابر تیمهای قدرتمندی همچون سپاهان، استقلال، گل گهر و... مقاومت نمود و شکست نخورد تا اینکه امروز مجددا در برابر پرسپولیس در ورزشگاه شهدای فولاد تن به شکست داد!