شهرداری آبادان
شهردار آبادان در وزارت کشور معرفی شد ۲۷ مهر ۱۴۰۰

شهردار آبادان در وزارت کشور معرفی شد

حسین حمیدپور در وزارت کشور معرفی شد و حکم خود را دریافت کرد.

موافقت کمیسیون امورداخلی کشور با تحقیق و تفحص از شهرداری آبادان ۲۷ مهر ۱۴۰۰
نماینده مردم شیراز و زرقان خبرداد:

موافقت کمیسیون امورداخلی کشور با تحقیق و تفحص از شهرداری آبادان

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس از موافقت اعضای کمیسیون متبوعش برای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان خبر داد و گفت: پیشنهاد ایجاد استان‌های جدید نیز به کارگروه تقسیمات کشوری ارجاع شد.