شهردار قروه،
شهردار قروه منصوب شد ۲۰ دی ۱۴۰۰
طی حکمی از سوی استاندار کردستان

شهردار قروه منصوب شد

استاندار کردستان با صدور حکمی «خسرو عزتی» را به عنوان شهردار قروه منصوب کرد.