شهردار منتخب
نگاه عدالت محور و یکدستی شورا فرصتی استثنایی برای اهواز ۰۹ شهریور ۱۴۰۰
شهردار منتخب اهواز:

نگاه عدالت محور و یکدستی شورا فرصتی استثنایی برای اهواز

امینی گفت: نگاه عدالت محور و یکدستی شورای شهر اهواز فرصتی استثنایی برای حل مشکلات شهر است که باید با برنامه ریزی برای درآمد زایی شهرداری از این فرصت برای بهبود وضعیت موجود استفاده کرد.

سعی می کنم در مساجد و محلات بین مردم حاضر شوم ۰۸ شهریور ۱۴۰۰
شهردار منتخب اهواز:

سعی می کنم در مساجد و محلات بین مردم حاضر شوم

رضا امینی گفت: طبق سوابق مدیریتی‌ام، بین مردم هستم. ان‌شاءالله به نحوی عمل خواهم کرد که نیازی به مراجعه مردم به من نباشد و من در مساجد و محلات بین مردم می‌روم و مانند سرباز، تمام قد در خدمت مردم خواهم بود البته در صورت ضرورت در بخش اداری نیز اوقاتی برای ارتباط با مردم در نظر خواهم گرفت.

اغلب اوقات در اهواز خواهم بود و شهردار پروازی نمی شوم ۰۸ شهریور ۱۴۰۰

اغلب اوقات در اهواز خواهم بود و شهردار پروازی نمی شوم

رضا امینی گفت: ان‌شاءالله اغلب اوقات در اهواز خواهم بود و شهردار پروازی نخواهم بود.