شهروندان،
برف و سرما ضعف ناوگان عمومی سنندج را نمایان کرد ۰۴ بهمن ۱۴۰۰
طی روزهای برفی گذشته،

برف و سرما ضعف ناوگان عمومی سنندج را نمایان کرد

بارش برف در کردستان بسیاری از خدمت رسانی های عمومی را مختل کرد و ناوگان حمل و نقل عمومی یکی از آنهاست که هنوز هم مشکلاتی دارد.