شورای آموزش و پرورش
وزارت ارتباطات مکلف به هوشمندکردن مدارس است 13 مهر 1399
رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی:

وزارت ارتباطات مکلف به هوشمندکردن مدارس است

بر اساس ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات مکلف است تمام مدارس شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، روستاها و حاشیه شهرها را هوشمند کند.