شورای استانداری
رییس شورای شهر اهواز: اولویت ما اجرای طرح دفع ابهای سطحی است 25 شهریور 1400

رییس شورای شهر اهواز: اولویت ما اجرای طرح دفع ابهای سطحی است

رییس شورای اسلامی شهر اهواز با اشاره به معضل فاضلاب و دفع ابهای سطحی در این شهر گفت: اولویت ما اجرای طرح دفع ابهای سطحی است.