شورای اسلامی اهواز
نظر شورای شهر اهواز درباره روستای ابوالفضل 11 شهریور 1399

نظر شورای شهر اهواز درباره روستای ابوالفضل

اجراییات حق ندارد چنین برخوردی با مردم داشته باشد. اگر این منطقه روستا است، به شهرداری چه ربطی دارد و اگر منطقه شهری است که هست، حتما برخی معاندان در دستگاه‌های دولتی بنا به دلایلی می گویند این منطقه جزو شهر نیست.

هشتاد و ششمین جلسه کمیسیون عمران،شهرسازی و معماری شورای شهر اهواز 22 مرداد 1399

هشتاد و ششمین جلسه کمیسیون عمران،شهرسازی و معماری شورای شهر اهواز

جلسه هشتاد و ششم كميسيون عمران،شهرسازي و معماري شوراي شهر برگزار شد .