شورای شهر دزفول
رئیس و هیئت رئیسه شورای شهر دزفول انتخاب شدند 22 شهریور 1399

رئیس و هیئت رئیسه شورای شهر دزفول انتخاب شدند

پس از برگزاری سه جلسه بی سرانجام، رئیس و هیئت رئیسه آخرین سال از فعالیت پنجمین دوره شورای اسلامی شهر دزفول انتخاب شدند.