شورای شهر مسجدسلیمان
صورتجلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر مسجدسلیمان مورد تایید قرار گرفت ۱۹ مهر ۱۳۹۹

صورتجلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر مسجدسلیمان مورد تایید قرار گرفت

بر این اساس آقای روح الله جلیلی ریاست شورای اسلامی شهر را در سال چهارم بر عهده خواهد داشت و امیدوارم امسال اهداف و برنامه های شورا با انرژی و پشتکار بیشتری به پیش رود.