شورای شهر مسجدسلیمان
صورتجلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر مسجدسلیمان مورد تایید قرار گرفت 19 مهر 1399

صورتجلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر مسجدسلیمان مورد تایید قرار گرفت

بر این اساس آقای روح الله جلیلی ریاست شورای اسلامی شهر را در سال چهارم بر عهده خواهد داشت و امیدوارم امسال اهداف و برنامه های شورا با انرژی و پشتکار بیشتری به پیش رود.