شورای عالی استانها،
مجمع شهرداران غرب کشور تشکیل میشود ۱۵ دی ۱۴۰۰
سخنگوی شورای شهر اراک

مجمع شهرداران غرب کشور تشکیل میشود

سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک گفت: مجمع شهرداران منطقه غرب و شهرهای همسایه برای تهیه طرح‌های مشترک جهت ارسال به شورای عالی استان‌ها تشکیل می‌شود.

برگزاری انتخابات شورای عالی استانها در غیاب نمایندگان کردستان،خوزستان و فارس ۱۵ دی ۱۴۰۰
انتخابات هیات رئیسه شورای عالی استانها

برگزاری انتخابات شورای عالی استانها در غیاب نمایندگان کردستان،خوزستان و فارس

انتخابات هیأت رئیسه شورای عالی استان‌ها با حضور وزیر کشور برگزار شد. پرویز سروری و علیرضا رضائیان به عنوان رئیس و نایب رئیس سال اول ششمین دوره شورای عالی استان ها انتخاب شدند.

انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استان ها فردا با رقابت میان پرویز سروری و شهرام دبیری برگزار خواهد شد. ۱۳ دی ۱۴۰۰
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شورای عالی استانها

انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استان ها فردا با رقابت میان پرویز سروری و شهرام دبیری برگزار خواهد شد.

حسن رضایی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شورای عالی استان ها: هنوز سه استان فارس، کردستان و خوزستان نمایندگان خود را برای عضویت در این شورا معرفی نکرده اند اما طبق قانون با معرفی بیش از ۵۰ نماینده، وزیر کشور اختیار برگزاری انتخابات هیت رئیسه را دارد.