شکرت
افزایش هزینه های پرسنلی توسط مجامع عمومی شرکت ها و موسسات را در سال ۱۴۰۱ ممنوع کرد ۰۴ بهمن ۱۴۰۰

افزایش هزینه های پرسنلی توسط مجامع عمومی شرکت ها و موسسات را در سال ۱۴۰۱ ممنوع کرد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: براساس مصوبه کمیسیون در سال ۱۴۰۱ هرگونه افزایش هزینه‌های پرسنلی با استفاده از اختیارات مجامع عمومی شرکت‌ها و موسسات در مغایرت با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ غیرقانونی بوده و موجب پیگرد خواهد بود.