صادرات خام
صادرات خام محصولات معدنی، نفتی و پتروشیمی مشمول مالیات می شود ۰۵ اسفند ۱۴۰۰

صادرات خام محصولات معدنی، نفتی و پتروشیمی مشمول مالیات می شود

به منظور اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و پرهیز از خام فروشی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی مشمول مالیات می شود.