صادق حقیقی
لزوم رفع معضل فاضلاب کارون در اسرع وقت ۱۳ مهر ۱۳۹۹

لزوم رفع معضل فاضلاب کارون در اسرع وقت

نماینده مردم اهواز در مجلس با بیان اینکه فاضلاب کارون معضلی اساسی است، گفت: معضلات شهرهای جدید اطراف اهواز زیر ساختی است.