صداقت
اعتماد اجتماعی در ایران به طور جدی کاهش یافته است ۱۱ آبان ۱۴۰۰

اعتماد اجتماعی در ایران به طور جدی کاهش یافته است

نماینده تهران در مجلس گفت: بیش از ۴۲ سال از عمر حکومت جمهوری اسلامی ایران گذشته و نظام مستقر شده است و اکنون بحث اصلی، حکمرانی خوب است. وقتی مردم احساس کنند دیده شده‌اند حتی اگر وضع وخیم شود باز هم اعتماد اجتماعی حفظ می‌شود.