صدور
موافقت مجلس با لایحه ارائه خدمات صدور گواهینامه‌های دریایی ۲۸ فروردین ۱۴۰۱

موافقت مجلس با لایحه ارائه خدمات صدور گواهینامه‌های دریایی

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با لایحه آیین‌نامه موسسات ارائه خدمات صدور گواهینامه‌های قانون فنی و ایمنی دریایی موافقت کردند.