صندوق توسعه استانی،
۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب صندوق توسعه استانی به استان کردستان اختصاص داده شد ۱۷ دی ۱۴۰۰
استاندار کردستان اعلام کرد

۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب صندوق توسعه استانی به استان کردستان اختصاص داده شد

استاندار کردستان: با نگاه ویژه‌ای که رئیس بنیاد مستضعفان به استان کردستان دارند و با توجه به ظرفیت مرز، افزایش تولیدات با هدف صادارات یکی از فرصت‌های مناسب در استان کردستان است