صنعت نفت آبادان
انتقاد نماینده مردم آبادان از اداره کل ورزش و جوانان خوزستان ۰۸ آذر ۱۳۹۹

انتقاد نماینده مردم آبادان از اداره کل ورزش و جوانان خوزستان

مختار از پرداخت نشدن اعتبارات خاص آبادان از سوی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان گلایه کرد.