طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران
موافقت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ۲۸ فروردین ۱۴۰۱

موافقت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موافقت کردند.