طرح دوفوریتی
ارجاع طرح دو فوریتی کنترل اجاره بها به کمیسیون عمران ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

ارجاع طرح دو فوریتی کنترل اجاره بها به کمیسیون عمران

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: طرح دو فوریتی مجلس برای کنترل اجاره بها پس از تصویب در صحن، به کمیسیون عمران ارجاع شد.

تعیین مجازات برای ترک فعل مدیران در طرح دوفوریتی حمایت از واحدهای تولیدی ۱۱ دی ۱۴۰۰

تعیین مجازات برای ترک فعل مدیران در طرح دوفوریتی حمایت از واحدهای تولیدی

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نوشت: در طرح دو فوریتی حمایت از واحدهای تولیدی، برای ترک فعل مدیران نیز مجازات تعیین شده است.