طرح ساماندهی استخدام
بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن بعد از اتمام تعطیلات مجلس ۱۹ خرداد ۱۴۰۱

بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن بعد از اتمام تعطیلات مجلس

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با یادآوری درج ملاحظات رهبری در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و همراهی مجلس و دولت در جهت نهایی کردن آن، گفت: این طرح بعد از اتمام تعطیلات مجلس در دستورکار صحن قرار خواهد گرفت.